תכשירים תוצרת מכתשים אלבר 40 אלבר 40 (תרכיז נוזלי) הינו קוטל עשבים מקבוצת תרכובות הפנוקסי להדברה ברירנית של עשבים רחבי עלים בחיטה, שעורה, תירס, סורגום, מרעה טבעי ושטחים מרוחקים מצמחיה תרבותית.

 אלבר 40 מונע התיבשות עוקצים בהדרים.

אלבר מ אלבר מ (תרכיז נוזלי) הינו קוטל עשבים להדברה ברירנית של עשבים רחבי עלים בחיטה, שעורה, שבולת שועל ומדשאות, הכנת שטחים לזריעת תירס, סורגום והדברת עשבים רחבי עלים במרעה טבעי.

אלבר סופר אלבר סופר (תרכיז מתחלב) של חומצת – 2,4D קוטל עשבים בררני מקבוצת תרכובות הפנוקסי, להדברת עשבים רחבי עלים. אלבר סופר מדביר ביעילות צמחים רחבי עלים, אך אינו מדביר עשבים ממשפחת הדגניים. יעילות הטיפול אינה נפגעת ע"י גשם היורד מספר שעות לאחר הטיפול, אך יש להמנע מריסוס אם צפוי גשם מיידי. אין לתת יותר משלושה טיפולים בעונה.

אקופרט אקופרט (תרכיז רחיף) הינו תכשיר קוטל מגע המיועד להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה ,במטעים ,בבקיה ולהכנת שטחים. מנגנון פעולה: עיכוב האנזים protoporphyrinogen-IX oxidas. לאחר היישום התכשיר נקלט לרקמות הצמח, בנוכחות אור יופיעו סימני נרקוזה ע"ג העלים והגבעולים. יעילות טובה מושגת כאשר העשבים המודברים בגיל עד 4 עלים. מאחר ומנגנון הפעולה הוא קטילת מגע יש לדאוג לכיסוי מרבי של נוף העשבים.

בזאגרן 48 בזאגרן 48 (תרכיז נוזלי) הינו קוטל עשבים להדברה ברירנית של עשבים רחבי עלים לאחר הצצת העשב והגידול בחיטה, אפונה, אגוזי-אדמה, בצל, שעועית ופרחים. בזאגרן 48 הינו קוטל מגע המיועד להדברת נבטי עשבים עד גיל של שלושה עלים (של העשב המודבר). התכשיר אינו פועל דרך הקרקע. בין העשבים המודברים: רגלת הגינה, כף האווז, דטורה, לכיד, קוטב מצוי, ברקן, גידלן, אמיתה, גזר, חלמית, מצליבים וקחון. בזאגרן אינו מדביר ירבוז משתרע, סולנום והעשבים דגניים. החומר נקלט ע"י חלקי הצמח הירוקים. תהליך ההדברה של מיני הצמחים הרגישים נמשך 5-10 ימים, לפי סוג העשב, המינון ומזג האויר. מועד הטיפול: הריסוס מבוצע על גבי נוף הגידול להדברת עשביה קיימת. רצוי לרסס כאשר העשבים צעירים (עד גיל של שלושה עלים) השלב בו העשביה רגישה לתכשיר.

דגנול דגנול (תרכיז מתחלב) הינו קוטל עשבים סיסטמי בררני לגידולים רחבי עלים ומיועד להדברת דגניים חד-שנתיים ורב שנתיים לאחר הצצתם, במטעים ובגידולים רחבי עלים. דגנול נקלט בעיקר דרך העלוה, תוך הצטברות בנקודות הצימוח. צימוח העשביה נפסק מספר ימים לאחר מועד הריסוס. הדברת העשביה מתקבלת לרוב, תוך 2-4 שבועות ממועד היישום, בהתאם לסוג העשב, גילו ותנאי האקלים.

דוקטלון דוקטלון (תרכיז נוזלי) הינו קוטל עשבים דגניים ורחבי עלים חד שנתיים ורב שנתיים מקבוצת הביפרדיליום. דוקטלון פועל כקוטל מגע על כל חומר צמחי ירוק, אך מועבר גם באופן חלקי במערכת ההובלה של הצמח, תכונה המגבירה את יעילותו. במגע עם הקרקע, נספח לקומפלקס הסופח של הקרקע ואינו זמין לקליטה ע"י הצמחים – לכן אין כל סכנה לשאריות מזיקות לגידולים. פעולתו מהירה בתנאיחום ואור חזק. בתנאי קור ועננות הפעילות איטית יותר והדברת העשבים עלולה להידחות עד 7 ימים לאחר הריסוס. הודות לקליטתו המהירה ע"י רקמות הצמח, פעולתו אינה מושפעת ע"י גשם או המטרה היורדים על השטח כעבור שלוש שעות ממועד הריסוס. ריסוס בשעות אחה"צ המאוחרות ובערב ישפר את יעילות ההדברה של התכשיר. להדברת עשבים רב שנתיים, דרושים ריסוסים חוזרים עם התחדשות הנוף. התכשיר יעיל יותר ככל שהעשבים צעירים יותר. השתמש במינונים הגבוהים להדברת צמחיה גבוהה וצפופה, ובמינונים הנמוכים להדברת צמחיה דלילה או נובטת.

לנטמול-D לנטמול-D (תחליב שמן במים) הינו קוטל עשבים ברירני להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה.

סטומפ 330 סטומפ 330 (תרכיז מתחלב) הינו קוטל עשבים בררני לגידולים שונים במועדי הטיפול המפורטים. הפעלת התכשיר ע"י ערבובו בקרקע בתיחוח לעומק 8-10 ס"מ, או החדרה ע"י המטרה כמפורט בטבלה. בקרקעות כבדות יש להמטיר לפחות 50 מ"ק לדונם, להחדרת התכשיר לקרקע. עשבים מודברים: בהפעלת התכשיר ע"י תיחוח או המטרה תמנע הצצה של העשבים הבאים: אלביסיני הודית, אצבען מאדים, דוחנית השלחין, מיני חפוריות, דורת ארם צובא (מזרעים), כוכבית, כף אווז, מרגנית, מיני ירבוז, מיני נוריות, סלק, עוקץ העקרב האירופי, רגלת הגינה. לאחר הפעלת התכשיר בהמטרה יודברו גם עשבים קיימים כמפורט להלן: חלמית, סלק, כף אווז וסירפד עד שלב של זוג עלים אמיתיים, רחבי עלים אחרים בשלב של פסיגים, ודגניים עד שלב של עלה ראשון. לא יודברו עשבים ממשפחת הסוככיים וקייצת.

פלקס 25 פלקס 25 (תרכיז נוזלי) הינו קוטל עשבים להדברה ברירנית של עשבים רחבי עלים, בטיפולי קדם ואחר הצצה, בקרקעות בינוניות וכבדות, בשדות מושקים של שעועית ואפונה בלבד. פלקס 25 נקלט דרך העלווה והשורשים וגורם לתמותת העשבים על ידי שיבוש מנגנון הפוטוסינתזה. התכשיר המרוסס על פני הקרקע יופעל ע"י גשם או המטרה המחדירים אותו לבית השורשים. פלקס 25 מונע הצצת עשבים רחבי עלים ובתוספת משטח (שטח 90 בריכוז 0.5%) ידביר במגע עשבים רגישים הקטנים מ-15 ס"מ. בריסוס על עשבים קיימים, יש להמתין לפחות 6 שעות עד להמטרה. גשם שירד לאחר חלוף 6 שעות מהריסוס, לא יפגום בקטילת העשבים. יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי מלא של העשבים.

רגלון רגלון (תרכיז נוזלי) הינו קוטל עשבים מקבוצת הביפרדיליום להדברת עשבים ולייבוש נוף תפו"א. רגלון פועל על הרקמות הירוקות של הצמחים וגורם לתמותתם. במגע עם הקרקע נספח לקומפלקס הסופח של הקרקע ואינו זמין לקליטה ע"י הצמחים – לכן אין כל סכנה לשאריות מזיקות לגידולים. פעולתו מהירה בתנאי חום ואור חזקים. בתנאי קור ועננות, הפעילות איטית יותר והדברת העשבים עלולה להדחות עד 7 ימים לאחר הריסוס. יעילות הטיפול איננה נפגמת ע"י השקייה או גשם כעבור כ-3 שעות מהריסוס. רגלון יעיל במיוחד כקוטל עשבים רחבי עלים. רגלון מייבש נוף תפוחי אדמה וגידולים נוספים כהכנה לאסיף. בריסוס להקמלת צמחי מספוא לתחמיץ ומרעה טבעי, שומר הרגלון על הערך המזין של הצמחים המרוססים מבלי לפגוע בבריאות הבקר והצאן. טיפול ברגלון להקמלה עלול להוריד את תכולת הקרוטן בחומר המוקמל. ריסוס בשעות אחר הצהרים המאוחרות והערב ישפר את יעילות ההדברה של התכשיר.

תכשירים תוצרת אגן כימיקלים

ATOPS אטופס 100 תמ אטופס 100 קוטל עשבים דגניים חד-שנתיים בחיטה.

Atranex אטרנקס קוטל עשבים ברירני להדברת עשבים ולמניעת הצצתם בגידולי שדה ובשטחים לא חקלאיים

Alanex אלאנקס קוטל עשבים ברירני למניעת הצצת עשבים חד-שנתיים בגידולים שונים

Amigan אמיגן קוטל עשבים רחבי עלים חד-שנתיים Ametrex אמיטרקס קוטל עשבים חד-שנתיים בכותנה

Arsenal ארסנל קוטל עשבים כללי להדברת ולמניעת הצצה של עשבים בשטחים לא חקלאיים ובמטעי תמר

Bromotril ברומוטריל קוטל עשבים ברירני להדברת עשבים רחבי-עלים בחיטה, בשעורה, ובדשא

Galigan גליגן קוטל עשבים ברירני במטעים, ירקות וצמחי נוי Glider גליידר קוטל עשבים משולב להדברת עשבים חד-שנתיים ולמניעת הצצתם בעצי פרי שונים

Glyphogan גליפוגן קוטל עשבים כללי

Galaxy גלקסי קוטל עשבים להדברת עשבים חד-שנתיים ולמניעת הצצתם בעצי פרי שונים

Duplosan KV דופלוזן KV קוטל עשבים הורמונלי סיסטמי להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה ובשבולת שועל

Diurex דיאורקס קוטל עשבים ברירני למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים בכותנה, מטע, הדרים, קנרס ושטחים לא חקלאיים

Weedazol TL וידזול TL קוטל עשבים כללי, להדברת עשביה חד-שנתית ורב-שנתית קיימת בפרדס, מטע, כרם ושטחים לא חקלאיים והכנת שטחים לקראת גידולי קיץ בריסוס קרקע ואויר

Tomahawk טומהוק קוטל עשבים סיסטמי להדברת עשבים רחבי עלים בריסוס לאחר הצצתם

Terbutrex טרבוטרקס קוטל עשבים למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים בגידולי שדה שונים, במטעים, בפרדס ובעצי נוי

Cottogan כותוגן קוטל עשבים ברירני להדברת עשבים חד-שנתיים בכותנה

Lotus לוטוס קוטל עשבים ברירני להדברת עשבים חד-שנתיים רחבי עלים בחיטה

Leopard ליאופרד קוטל עשבים דגניים

Linurex WP לינורקס א.ר קוטל עשבים ברירני למניעת הצצה ולקטילת מגע של עשבים בירקות, כותנה, מטעים ופרחים

Linurex S.C לינורקס ת.ר קוטל עשבים ברירני קדם הצצה וקוטל מגע בירקות

Monitor מוניטור קוטל עשבים בררני להדברת עשבים דגניים ורחבי עלים בחיטה ולהדברת עלקת ועשבים נוספים בעגבניה ולהדברת גומא הפקעים ועשבים אחרים בדשא.

Strike סטרייק קוטל עשבים לשילוב עם ראונדאפ או גליפוגן לקטילת עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים במטעים ובשטחים לא חקלאיים

Simazol Plus סימזול פלוס קוטל עשבים להדברת עשבים חד-שנתיים ולמניעת הצצתם בעצי פרי שונים

Simanex סימנקס קוטל עשבים ברירני למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים בהדרים, מטעים, גפן, בננות, תירס וסורגום שלחין, דשא, עצי נוי ושטחים לא חקלאיים

Scepter ספטר קוטל עשבים סיסטמי להדברת גומא הפקעים (סעידה) בדשא ובמשתלות דשא

Focus Ultra פוקוס אולטרא קוטל עשבים להדברה ברירנית של עשבים דגניים חד-שנתיים ורב-שנתיים לאחר הצצתם

Prometrex פרומטרקס קוטל עשבים למניעת הצצת עשבים חד-שנתיים ולהדברת עשבים קיימים בגידולים השונים

Pursuit פרסוט קוטל עשבים להדברת עלקת באפונה

Roundup ראונדאפ קוטל עשבים כללי של חברת מונסנטו

Monsanto Roundup Max ראונדאפ מקס קוטל עשבים כללי של חברת MONSANTO בפורמולציה של גרגירים מסיסים

Racer רייסר תרכיז מתחלב להדברת עשבים בגזר, חמצה, חמניות, פטרוסיליה, כוסברה ושמיר Baz בז קוטל חרקים בעל מנגנון חדש, פעיל על זחלים של עשי לילה. בז פועל כרעל קיבה ומגע, אינו סיסטמי ואינו קוטל ביצים.

Mospilan SP מוספילן א.מ קוטל חרקים סיסטמי להדברת מזיקים במטעים, בהדרים, בכותנה, בירקות, בפרחים ולמניעת וירוס צהבון האמיר בעגבניות Mospilan SL

מוספילן ת.נ. קוטל חרקים סיסטמי, להדברת עש המנהרות של ההדר בטיפול גזע

Mospilan for Spraying מוספילן ת.נ. לריסוס קוטל חרקים סיסטמי להדברת מזיקים שונים במטעים, בגפן, בהדרים, בכותנה, בירקות,ובפרחים בפרחים

Prodex פרודקס קוטל חרקים זרחן אורגני להדברת מזיקים בגידולי שדה, ירקות ופרחים